Estades individuals

EMMA ARMENGOD MARTÍNEZ

Del 23 de novembre de 2020 al 30 de novembre de 2020

EMMA ARMENGOD MARTÍNEZ
Bibliotecària. Directora Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero
Barcelona

Biografia

Emma Armengod Martínez és nascuda a Barcelona. És diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona. Al 2004 comença a treballar al Consorci de Biblioteques de Barcelona, exercint en diverses biblioteques de la ciutat fins que al 2012 comença a dirigir la Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero. 

Aquesta biblioteca es caracteritza per realitzar un treball educatiu i social en un dels barris més vulnerables de Barcelona. Aquest projecte ha obtingut reconeixements i el més important, ha fet de la biblioteca un equipament de referència en el territori on es troba. 

Ha fet diversos cursos de dramatúrgia, els últims a l’Obrador de la Sala Beckett i a Faber vol finalitzar l’obra sorgida en un dels darrers cursos fets. 

Projecte

Vinc a Faber per intentar ordenar, reescriure i finalitzar una obra de teatre que té el títol provisional de “Mentre els carrers cremen”. Després d’una nova nit de caos i aldarulls a la ciutat, es produeixen noves detencions. Mentre uns  pares ho observen des de diferents punts de vista, una de les detingudes podria ser la seva filla. Però, qui és aquesta noia que ells no reconeixen o no volen reconèixer? D’on treu aquesta ràbia cap al món i cap a ells? Per què els posa en aquesta situació?  Per què precisament a ells?...