Estades individuals

M. CARME JUNYENT FIGUERAS

Del 2 de novembre de 2020 al 7 de novembre de 2020

M. CARME JUNYENT FIGUERAS
Professora a la Universitat de Barcelona
Masquefa

Biografia

M. Carme Junyent és professora de lingüística general a la Universitat de Barcelona. Directora del Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades (GELA) i membre del Grup de Lingüistes per la Diversitat (GLiDi), el seu àmbit de recerca son les llengües amenaçades, els processos de substitució i revitalització i les llengües de la immigració a Catalunya. Als anys 90 va formar part del comitè d’experts per la redacció de la Declaració Universal de Drets Lingüístics i d’aleshores ençà ha participat en nombroses activitats per promoure el coneixement de la diversitat lingüística i el respecte dels drets dels seus parlants. Actualment treballa en un projecte que investiga com s’ensenya la diversitat lingüística en l’ensenyament primari i secundari.

Projecte

Actualment estic treballant en un projecte que analitza els canvis que hi ha hagut en l’ensenyament de la diversitat lingüística en el marc de l’ensenyament no universitari. El període analitzat va des del 90 fins a l’actualitat atès el canvi demolingüistic que s’ha produït en aquests anys a Catalunya. Vull aprofitar la meva estada per conèixer directament aquesta realitat a la Garrotxa i aprofundir en la idea del coneixement de la diversitat lingüística com a dret dels parlants.