Invidual residences

MACARENA DEHNHARDT AMENGUAL

From Friday, 6 November 2020 to Friday, 13 November 2020

MACARENA DEHNHARDT AMENGUAL
Estudiant de doctorat
Xile

Bio

Macarena Dehnhardt és una estudiant de doctorat xilena del programa de Traducció i Estudis Interculturals, impartit per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). A Xile, va obtenir el grau en Literatura i Lingüística Hispànica de la Universitat de Xile. Posteriorment, va fer el màster a la UAB. Durant el màster, va iniciar una investigació sobre la comunicació entre els serveis públics xilens i els immigrants haitians que han arribat a Xile. Per abordar el seu estudi, va treballar amb les àrees d’Interpretació als Serveis Públics i de Polítiques de Traducció.

Project

​Durant la meva estada a Faber, exploraré la pregunta: de quina manera es vetlla pels drets lingüístics dels indígenes i dels immigrants a Xile? Aquesta pregunta tindrà com a finalitat la creació d’un arxiu perdurable i actualitzable en el temps, en el qual puguin incorporar diferents marcs legislatius, documents institucionals i iniciatives concretes en què s’estigui protegint el dret a parlar la llengua en l’espai públic. Amb aquest objectiu, treballaré amb les nostres àrees d’estudi centrades en la ISP i en les polítiques de traducció. 

Notícies, articles i activitats