Collective residences

ESTER FORNÉ CASTAÑO

From Sunday, 9 May 2021 to Wednesday, 12 May 2021

ESTER FORNÉ CASTAÑO
Responsable àmbit Artístic (CESIRE), professora associada (UOC) i investigadora en Educació artística (UAB-UOC)
Barcelona

Bio

Graduada en Educació Primària i Educació Infantil per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialitats: Educació infantil, Educació Primària, ESO, Educació Visual i Plàstica, Llengües estrangeres: anglès.

Responsable de l'Ámbit Artístic. CESIRE. Generalitat de Catalunya. Màster en Educació artística des d'una mirada construccionista (UB). Professora d'Art i Educació (UOC). Arts i Materials. Màster universitari en llengua inglesa a l'educació infantil i primària. Universitat Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Membre de l'equip TIC+C del ICE UAB. Membre del Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu - CRiEDO. UAB 

Creadora i formadora de dissenys formatius i materials per a la formació contínua del profesorado en Catalunya.  Subdirecció General d'Innovació i Formació.  Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya. També per l'Institut de Cièncias de la Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICE UAB) i UGT i finalment també pels estudis de grau d'Art i Educació de la Universitat Oberta de Catalunya.

Actualment està acabant la seva tesi doctoral sobre la formació contínua en educació artística i els seus efectes transformadors en centres d'educació infantil i primària.  

Línies d'investigació: 
Transformació educativa a través de les Arts y las metodologies artístiques: innovació de centre, formació contínua. Gestió del canvi i la millora en educació. Tecnologies Aplicades en Educació. Interdisciplinarietat i integració de coneixements. 

Notícies, articles i activitats

This website only uses session cookies for technical and analytical purposes. It does not compile or assign users’ personal data without their consent. This website does, however, use third-party cookies for statistical purposes. You can obtain further information or manage or reject cookies by clicking on "+ Info".