Invidual residences

MARIONA MIRET GIRIBET

From Tuesday, 3 November 2020 to Thursday, 12 November 2020

MARIONA MIRET GIRIBET
Tècnica de política lingüística i activista de llengües minoritàries
Lleida

Bio

Formada en filologia, educació i relacions internacionals, actualment, la Mariona és tècnica de política lingüística als serveis Territorials de Cultura a Lleida. Durant els anys que va passar fent voluntariat i treballant a l’estranger, a Itàlia i a Bèlgica, el seu interès s’ha anat encaminant cap a les estratègies de revitalització i promoció de llengües minoritàries, especialment a Europa. Ha treballat com a  assistent editorial a Papiros Editziones, l’única editorial que publica íntegrament en sard (Nuoro, Itàlia). Com a traductora, s’ha especialitzat en occità aranès. A les valls occitanes del Piemont, va conèixer la Chambra d’Òc (associació cultural organitzadora del Prèmi Ostana) l’any 2018. La col·laboració amb ells, de manera continuada i gradual durant els darrers dos anys, l’ha dut a ser l’actual responsable del Departament Internacional de la Chambra d’Òc. La seva experiència en relacions internacionals és una altra vessant del seu perfil: ha estat tècnica de projectes a l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i tècnica de projectes europeus a la Delegació de la Diputació de Barcelona a Brussel·les. La tasca de la Mariona se centra en subratllar la importància de treballar localment i internacionalment de manera conjunta per augmentar la visibilitat de les comunitats de llengües minoritàries i les seves reivindicacions amb una sola veu.

Project

El projecte que treballarem a Faberllull és de tipus col·laboratiu, en dinàmica interacció amb els altres participants, i experimental: a través d’entrevistes, tallers i recerca aplicada, explorarem de quina manera és possible incorporar un punt de vista dels drets lingüístics al discurs de la biodiversitat lingüística, l’ecologia i la sostenibilitat lingüística; així mateix, lligada amb les xarxes socials, nous públics i nous parlants de llengües minoritàries. Els membres de la Chambra d’Òc que participem a Faberllull provenim d’entorns ben diversos, i les reflexions les enquadrarem des d’un punt de vista tant filològic, com antropològic, musical i audiovisual. Per integrar aquestes disciplines, la teoria no sempre és suficient, i per a això encoratjarem el debat sobre drets lingüístics des de la creació, i l’intercanvi entre creadors quan sigui possible. Per últim, és essencial per al nostre projecte continuar ampliant la xarxa del Prèmi Ostana: ens centrarem en aportar un valor afegit a la comunitat internacional que hem engegat per treballar sobre la biodiversitat lingüística.

Notícies, articles i activitats